Kontaktu zerrenda


 

*DATUEN BABESA 3/2018 eta DBEO: EUSKADIKO FAMILIA ENPRESAREN ELKARTEAK jakinarazten dizu zure datu pertsonalak, borondatez eman dizkiguzunak, egiazkoak direla, eta WEB KONTAKTUAK fitxategian sartuko direla. Honen helburua da web orriaren bidez eskaintzen edo eskatzen dizkizugun zerbitzuak edo produktuak kudeatzea. Zure datu pertsonalak ez zaizkio inolako antolakunde publiko edo pribaturi lagako, legezko betebeharrak direla-eta eta kontratatutako zerbitzuak emateko hala egin behar denean izan ezik. Ukituek fitxategian sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzte Fitxategiaren arduradunaren aurrean, GRAN VIA 17 4 PLANTA 402, 48001-BILBAO/Helbide elektronikoa: info@aefame.org